Support Online(24/7) 0988577811

Trung tâm báo động,báo cháy 4 vùng-pc585

CALL

1.khả năng mở rộng 32 vùng không dây.
2.Kết nối 8 bàn phím quản lý, giám sát.
3.Ghi nhớ 128 sự kiện, báo qua điện thoại.
4.Cho phép 32 mật mã sử dụng.
5.Nhà sản xuất: DSC – Canada.
6.Khả năng mở rộng 32 vùng không dây.