Support Online(24/7) 0988577811

Bình chữa cháy

CALL

Bình chữa cháy CO2 xách tay.
Lọai 2-3-5 kg.
Ký hiệu sản phẩm: MT2.
Xuất xứ: Trung Quốc .