Support Online(24/7) 0988577811

Đầu dò vở kính GS20A

CALL

1.Đầu dò vỡ kính dựa vào phương pháp thay đổi phát hiện điện trở.
2.Ứng dụng cho tất cả các loại kính.
3.Tự do điều chỉnh độ nhạy.
4.Dễ dàng lắp đặt.
5.Nhà sản suất : KMT – Hàn Quốc.