Support Online(24/7) 0988577811

Còi báo động TS-222

CALL

1. Nguồn cấp: 12VDC.

2. Cường độ: 110dB.

3. Kết nối với tủ trung tâm