Support Online(24/7) 0988577811

Công tắc từ cửa cuốn SM-226

CALL

Công tắc từ dùng cho cửa cuốn.
Kết cấu bằng thép, chịu được lực nặng.
Tiếp điểm thường đóng, khe hở 50mm.
Nhà sản xuất : Secolarm-Đài Loa