KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Tổng đài TX-TDA 600

 • 16 trung kế, 120 máy nhánh.
 • Dung lượng 640 thuê bao.
 • Nhà sản xuất :  Panasonic-Malaysia.
 • Cấu hình 16 trung kế - 120 thuê bao ( Support 08 Digital Exts)..
 • Khả năng ghép nối thêm 03 khung phụ KX-TDA620 .
 • Dung lượng tối đa 640 thuê bao .
 • Chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến trên máy lẻ.
 • Chức năng trả lời tự động, 64 mức DISA.
 • Kêt nối các Tổng đài với nhau qua card IP-Gateway .
 • Sử dụng công nghệ VoIP để liên lạc giữa các Tổng đài.
 • Sử dụng công nghệ Wireless - Điện thoại không dây.
 • Nhà sản xuất : Panasonic – Malaysia.