KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Panasonic KX-TC2000

  • Có 10 bộ nhớ, tay con.
  • Nhà sản xuất :  Panasonic - Thái Lan.
  • 10 bộ nhớ.
  • Nút tìm tay con.
  • Cự ly : 15m-20m.
  • Nhà sản xuất :  Panasonic - Thái Lan.