KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Tổng đài KX-TES824

  • 3 trung kế, 8 máy nhánh.
  • Nâng cấp 8 CO, 24 Ext.
  • Nhà sản xuất : Panasonic-Malaysia.
  • Cấu hình 03 trung kế 08 thuê bao.
  • Kết nối máy tính qua cổng USB và RS 232 để lập trình, quản lý cuộc gọi .
  • Tích hợp chức năng lập trình điều khiển từ xa .
  • Mở rộng 05 trung kế 16 thuê bao, 06 trung kế 24 thuê bao, 8 trung kế 24 thuê bao.
  • Nhà sản xuất : Panasonic – Malaysia.