KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Tổng đài KX-TEB 308

 • 3 trung kế, 8 máy nhánh.
 • Không thể nâng cấp.
 • Nhà sản xuất : Panasonic-Malaysia.
 • Dung lượng 03 trung kế 08 thuê bao (Dùng cho cả điện thoại 4 dây).
 • Tích hợp chức năng trả lời tự động, hướng dẫn truy cập máy lẻ (1 kênh).
 • Chức năng DISA 3 cấp.
 • Kết nối máy tính qua cổng USB và RS 232 để lập trình, quản lý cuộc gọi.
 • Tích hợp chức năng lập trình điều khiển từ xa, có thể lập trình tổng đài thông qua đường điện thoại.
 • Cung cấp dịch vụ voice mail.
 • Kết nối thiết bị mở cửa và chuông cửa Doorphone.
 • Chức năng hiển thị số gọi đến trên máy điện thoại thường có chức năng hiển thị số gọi đến.
 • Nhà sản xuất : Panasonic – Malaysia.