KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Tổng đài KX-TDA100

 • 3 trung kế, 24 máy nhánh.
 • Mở rộng tối đa 64 thuê bao.
 • Nhà sản xuất : Panasonic-Malaysia.
 • Cấu hình 08 Trung kế - 24 Máy nhánh(Support 08 Digital Ext). 
 • Khung chính có 05 khe lắp card.
 • Khả năng mở rộng tối đa 64 thuê bao thường hoặc 64 trung kế.
 • Chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến trên máy lẻ.
 • Chức năng trả lời tự động, 64 mức DISA.
 • Kết nối các với nhau qua card IP-Gateway.
 • Sử dụng công nghệ VoIP để liên lạc giữa các Tổng đài.
 • Sử dụng công nghệ Wireless - Điện thoại không dây.
 • Nhà sản xuất : Panasonic – Malaysia.