KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Card KX-TE 82493

  • Card caller ID .
  • Dùng cho tổng đài TES 824.
  • Nhà sản xuất : Panasonic - Malaysia.
  • Card caller ID dùng cho tổng đài KX-TES 824.
  • Nhà sản xuất : Panasonic - Malaysia.