KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Card KX-TE 82474

  • Card 8 máy nhánh hỗn hợp.
  • Dùng cho KX-TES 824.
  • Nhà sản xuất : Panasonic – Malaysia.
  • Card nâng cấp 8 máy nhánh hỗn hợp dùng cho tổng đài KX-TES 824.
  • Nhà sản xuất : Panasonic - Malaysia.