KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Card KX-TDA 0180

  • Card nâng cấp 8 trung kế.
  • Dùng cho TDA 100, 200.
  • Nhà sản xuất :  Panasonic – Malaysia.
  • Card 8 trung kế .
  • Dùng cho tổng đài KX-TDA 100, KX-TDA 200.
  • Nhà sản xuất : Panasonic - Malaysia.