KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Card 8 KX-TDA 0170

  • Card 8 máy nhánh hỗn hợp.
  • Dùng cho KX-TDA 100, 200.
  • Nhà sản xuất : Panasonic – Malaysia.
  • Card 8 máy nhánh hỗn hợp dùng cho tổng đài KX-TDA 100, KX-TDA 200.
  • Nhà sản xuất : Panasonic - Malaysia.