KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Bàn lập trình KX-T7730

  • Bàn lập trình tổng đài.
  • Nhà sản xuất : Panasonic – Malaysia.
  • Bàn lập trình tổng đài (Điện thoại 4 dây). Dùng cho tổng đài 308/616/824… 
  • Bàn lập trình tổng đài 12 trung kế. màn hình hiển thị 1 dòng.
  • Nhà sản xuất : Panasonic – Malaysia.