KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

VoIP Gateway AS4220

 • 02 port FXS
 • 1 port WAN, 1 port LAN
 • Dùng cho Công ty nhiều chi nhánh
 • 2 port FXS
 • 1 port WAN, 1 port LAN
 • Hỗ trợ giao thức SIP (RFC 3261, RFC 2543)
 • Hỗ trợ Fax (T.38)
 • Hỗ trợ codec G.711A,u/G.723.1/G726/G729
 • Hỗ trợ AGC(Auto Gain Control)
 • Hỗ trợ AEC(Auto Echo Cancellation)
 • Hỗ trợ VAD (Voice Activity Detection)
 • Hỗ trợ 3-way conference calls
 • Hỗ trợ đảo cực (Reverse polarity) 
 • Hỗ trợ PPPoE, STUN, DHCP, NAT
 • Giao tiếp điện thoại bàn, PBX
 • Hỗ trợ Dial plan (IP-PBX)