KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Pin 222N

 • Dòng điện 7.2 VDC.
 • Chất liệu Ni-Cd.
 • Dùng được nhiều loại máy.
 • Dùng được cho các loại máy ICOM V8, T3H, F11, F21, F3GS, F3GT, V82, U82.
 • Dòng điện 7.2 VDC.
 • Chất liệu Ni-Cd.
 • Dung lượng :
 • BP-222N: 600mAh .
 • BP-209N: 1100mAh .
 • BP-210N: 1650mAh.
 • Thiết kế móc đeo lưng có lò xo.