KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Nguồn Adapter Switching AH-1812

  • Điện áp vào 220VAC, điện áp ra 12VDC.
  • Nguồn dòng 1500mA.
  • Nhà sản xuất : Jentec- Trung Quốc.
  • Điện áp vào 220VAC, điện áp ra 12VDC.
  • Nguồn dòng 1500mA.
  • Nhà sản xuất : Jentec - Trung Quốc.