KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Bộ điều khiển 2 cửa RAC-2000P

 • Điều khiển 2 cửa, kết nối tối đa 04 đầu đọc
 • Giao tiếp đầu đọc chuẩn ABA Track2.
 • 6 ngõ vào, 4 ngõ ra.
 • Giao tiếp truyền thông RS232/RS485.
 • Lưu được 10.000 sự kiện; 6182 thẻ.
 • Nhà sản xuất : Hundure -Đài Loan.
 • Bộ điều khiển 2 cửa RAC-2000P.
 • Điều khiển 2 cửa, kết nối tối đa 04 đầu đọc.
 • Giao tiếp đầu đọc chuẩn ABA Track2, Wiegand.
 • 6 ngõ vào, 4 ngõ ra.
 • Giao tiếp truyền thông RS232/RS485.
 • Lưu được 10.000 sự kiện; 6182 thẻ.
 • Làm việc Online hoặc Offline (Chưa bao gồm tủ đựng).
 • Nhà sản xuất : Hundure- Đài Loan.