KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Phần mềm quản lý chuyên nghiệp 4 kênh TCM-1M

  • Phần mềm quản lý chuyên nghiệp camera IP.
  • Hỗ trợ rất nhiều nhãn hiệu camera, hỗ trợ 3GPP, e-Map.
  • Cảnh báo: chuyển động, mất hành lý, vật thể lạ, mất nét camera …
  • Xuất xứ : Fine - Đài Loan.
  • Phần mềm quản lý chuyên nghiệp camera IP.
  • Hỗ trợ rất nhiều nhãn hiệu camera, hỗ trợ 3GPP, e-Map.
  • Cảnh báo: chuyển động, mất hành lý, vật thể lạ, mất nét camera …
  • Xuất xứ : Fine - Đài Loan.