KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Ống kính cố định dùng cho Dome TN0282B

  • Tiêu cự 2.8mm.
  • Độ mở ống kính: 2.0.
  • Khổ hình: 1/3’’.
  • Góc nhìn 94 độ.
  • Nhà sản xuất: Senview.
  • Tiêu cự 2.8mm.
  • Độ mở ống kính: 2.0.
  • Khổ hình: 1/3’’.
  • Góc nhìn 940.
  • Nhà sản xuất: Senview.