KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Ống kính cố định dùng cho camera thân lớn KL-3042

 • Ánh sáng điều chỉnh, chỉnh nét bằng tay.
 • Tiêu cự 4 mm.
 • Độ mở ống kính: 1.4.
 • Khổ hình: 1/3’’.
 • Góc nhìn 76.3 độ.
 • Nhà sản xuất: KCA - Đài Loan.
 • Ánh sáng điều chỉnh, chỉnh nét bằng tay.
 • Tiêu cự 4 mm.
 • Độ mở ống kính: 1.4.
 • Khổ hình: 1/3’’.
 • Góc nhìn 76.3 độ.
 • Nhà sản xuất: KCA - Đài Loan.