KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Màn hình 21''

  • Màn hình màu 21''.
  • Chuyên dùng cho Camera.
  • Màn hình chuyên dụng cho camera quan sát.
  • Màu, 21'' .
  • Hơn 420 TV Lines.