KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Giá đỡ bằng nhựa KB-1021

 • Tải trọng: 3.5kg.
 • Kết cấu: Nhựa.
 • Màu: Be.
 • Chỉnh khớp quay ngang: 360 độ.
 • Chỉnh khớp quay dọc: 120 độ.
 • Nhà sản xuất: KCA - Đài Loan.
 • Tải trọng: 3.5kg.
 • Kết cấu: Nhựa.
 • Màu: Be.
 • Chỉnh khớp quay ngang: 360 độ.
 • Chỉnh khớp quay dọc: 120 độ.
 • Kích thước 1160x 90 mm.
 • Nhà sản xuất: KCA - Đài Loan.