KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Giá đỡ bằng nhựa GL-202

  • Giá đỡ nhưạ màu be treo trần.
  • Trọng tải tốI đa 3 kg. 
  • Kích thước 160 x 90 mm.
  • Chỉnh khớp xoay: 3600, dọc: 900
  • Nhà sản xuất: TuShing - Đài Loan.
  • Giá đỡ nhưạ màu be treo trần.
  • Trọng tải tốI đa 3 kg. 
  • Kích thước 160 x 90 mm.
  • Chỉnh khớp xoay: 3600, dọc: 900
  • Nhà sản xuất: TuShing - Đài Loan.