KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Giá đỡ bằng nhựa GL-201

  • Giá đỡ nhưạ màu be treo trần.
  • Trọng tải tốI đa 3.5 kg. 
  • Kích thước 160mm.
  • Chỉnh khớp xoay: 3600, dọc: 1200
  • Nhà sản xuất: TuShing- Đài Loan.
  • Giá đỡ nhưạ màu be treo trần.
  • Trọng tải tốI đa 3.5 kg. 
  • Kích thước 160mm.
  • Chỉnh khớp xoay: 3600, dọc: 1200
  • Nhà sản xuất: TuShing- Đài Loan.