KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Giá đỡ bằng kim loại KB-1001

 • Tải trọng: 3kg.
 • Kết cấu: nhôm/nhựa.
 • Màu: Đen/Be.
 • Chỉnh khớp quay ngang: 360 độ.
 • Chỉnh khớp quay dọc: 90 độ.
 • Nhà sản xuất: KCA - Đài Loan.
 • Kết cấu: nhôm/nhựa.
 • Màu: Đen/Be.
 • Chỉnh khớp quay ngang: 360 độ.
 • Chỉnh khớp quay dọc: 90 độ.
 • Kích thước 115 x 117 mm.
 • Nhà sản xuất: KCA - Đài Loan.