KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Chân đế quay PTZ-301

  • Chân đế quay 4 chiều ngoài trời(trái + phải + lên + xuống).
  • Tốc độ xoay 3.5 độ/giây.
  • Trọng lượng 5.2 kg.
  • Nhà sản xuất: Sunpo - Trung Quốc.
  • Chân đế quay 4 chiều ngoài trời(trái + phải + lên + xuống).
  • Tốc độ xoay 3.5 độ/giây.
  • Trọng lượng 5.2 kg.
  • Nhà sản xuất: Sunpo - Trung Quốc.