KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Chân đế quay PTS-302

  • Chân đế quay 4 chiều trong nhà (Trái + phải + lên + xuống).
  • Tốc độ xoay 3.5 độ/giây.
  • Trọng lượng 1.7 kg.
  • Nhà sản xuất: Sunpo - Trung Quốc.
  • Chân đế quay 4 chiều trong nhà (Trái + phải + lên + xuống).
  • Tốc độ xoay 3.5 độ/giây.
  • Trọng lượng 1.7 kg.
  • Nhà sản xuất: Sunpo - Trung Quốc.