KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Chân đế quay PT-306

  • Chân đế quay 2 chiều trong nhà (trái + phải).
  • Tốc độ xoay 3.50/ giây.
  • Trọng lượng 0.8 kg.
  • Nhà sản xuất: Sunpo - Trung Quốc.
  • Chân đế quay 2 chiều trong nhà (trái + phải).
  • Tốc độ xoay 3.50/ giây.
  • Trọng lượng 0.8 kg.
  • Nhà sản xuất: Sunpo - Trung Quốc.