KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Bàn phím điều khiển PTZ (WTX-1200)

 • Điều khiển tối đa 255 camera.
 • Có cần Joystick giúp điều khiển cực nhanh.
 • Màn hình LCD cho thông tin hiển thị rõ.
 • Cài đặt mật mã.
 • Điều khiển Zoom qua cần gạt Joystick.
 • Nhà sản xuất: Cynix - Hàn Quốc.
 • Điều khiển tối đa 255 camera .
 • Có cần Joystick giúp điều khiển cực nhanh.
 • Màn hình LCD cho thông tin hiển thị rõ.
 • Cài đặt mật mã.
 • Điều khiển Zoom qua cần gạt Joystick.
 • Hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp.
 • Nhà sản xuất: Cynix - Hàn Quốc.