KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Balun chuyển đổi tín hiệu HY-101A

 • Truyền và nhận tín hiệu lên đến 300m.
 • Dùng được các hệ NTSC, PAL, SECAM.
 • Có bảo vệ điện áp.
 • Chất liệu: Nhựa ABS. 
 • Một bộ bao gồm 2 cái.
 • Nhà sản xuất: Honyen- China.
 • Truyền và nhận tín hiệu lên đến 300m.
 • Dùng được các hệ NTSC, PAL, SECAM.
 • Có bảo vệ điện áp.
 • Chất liệu: Nhựa ABS. 
 • Một bộ bao gồm 2 cái.
 • Nhà sản xuất: Honyen- China.