KINH DOANH

  supportlivechat  

08-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

08-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

08-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

08-62.814.814

Balun chuyển đổi tín hiệu HY-101A

  • Truyền và nhận tín hiệu lên đến 300m.
  • Dùng được các hệ NTSC, PAL, SECAM.
  • Có bảo vệ điện áp.
  • Chất liệu: Nhựa ABS. 
  • Một bộ bao gồm 2 cái.
  • Nhà sản xuất: Honyen- China.
  • Truyền và nhận tín hiệu lên đến 300m.
  • Dùng được các hệ NTSC, PAL, SECAM.
  • Có bảo vệ điện áp.
  • Chất liệu: Nhựa ABS. 
  • Một bộ bao gồm 2 cái.
  • Nhà sản xuất: Honyen- China.