KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Adaptor cho camera quan sát AH-1812-B

 • Nguồn switching  DC 12V-1.5A 
 • Chuyên dụng cho camera quan sát .
 • Có ổn áp nguồn ổn định dòng giúp.
 • Tỷ lệ hư hỏng rất ít, đi xa không bị sụt áp. 
 • Có thể dùng 1 adaptor cho 2 camera.
 • Nhà sản xuất: Jentec-China.
 • Nguồn switching  DC 12V-1.5A 
 • Chuyên dụng cho camera quan sát .
 • Có ổn áp nguồn ổn định dòng giúp.
 • Tỷ lệ hư hỏng rất ít, đi xa không bị sụt áp. 
 • Có thể dùng 1 adaptor cho 2 camera.
 • Nhà sản xuất: Jentec-China.