KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Máy chấm công kiểm soát ra-vào FPC301-SF

 • Chế độ hoạt động: Pin code, vân tay, thẻ
 • Tốc độ nhận thực <1.6 giây (1:N)
 • Chấp nhận nhiều hướng đặt vân tay
 • Chấp nhận nhiều hướng đặt vân tay
 • Số lượng người sử dụng: 500 người 
 • Nhà sản xuất: Keico - Hàn Quốc
 • Tốc độ nhận thực <1.6 giây (1:N)
 • Màn hình LCD và LED
 • Chấp nhận nhiều hướng đặt vân tay
 • Giao tiếp qua cổng RS-232; RS-485
 • Số lượng người sử dụng: 500 người (1 người 2 vân tay)
 • Số lượng bản ghi sự kiện: 32,000 bản ghi
 • Chế độ hoạt động: Pin code, vân tay, thẻ
 • Nhà sản xuất: Keico - Hàn Quốc