KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Máy chấm công đọc thẻ HTA-820P

 • Công nghệ cảm ứng Proximity 125 KHz.
 • Lưu được tối đa 8200 bản ghi.
 • Hoạt động cả ở 2 chế độ Online hoặc Offline.
 • Màn hình LCD hiển thị trạng thái.
 • Kết nối RS232 hoặc bộ chuyển đổi RS485.
 • Nhà sản xuất : Hundure - Đài Loan.
 • Máy chấm công đọc thẻ HTA-820P.
 • Sử dụng công nghệ cảm ứng Proximity 125 KHz.
 • Lưu được tối đa 8200 bản ghi.
 • Hoạt động cả ở 2 chế độ Online hoặc Offline.
 • Màn hình LCD hiển thị trạng thái.
 • Kết nối với máy tính qua giao tiếp RS232 hoặc qua bộ chuyển đổi RS485.
 • Nhà sản xuất : Hundure- Đài Loan.