KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Bộ chuyển đổi tín hiệu FT-232

  • Chức năng chuyển đổi tín hiệu USB<-> RS485/RS422.
  • Chức năng bảo vệ quá áp, cắt sét.
  • Khoảng cách tối đa 1200m.
  • Điện áp: 9-12VDC/300mA; Tốc độ 9600-N-8-1.
  • Xuất xứ : Việt Nam.
  • Chức năng chuyển đổi tín hiệu USB<-> RS485/RS422.
  • Chức năng bảo vệ quá áp, cắt sét.
  • Khoảng cách tối đa 1200m.
  • Điện áp: 9-12VDC/300mA; Tốc độ 9600-N-8-1.
  • Xuất xứ : Việt Nam.