KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Bộ chuyển đổi tín hiệu EPC-406

  • Chức năng chuyển đổi tín hiệu USB<-> RS485.
  • Khoảng cách tối đa 1200m.
  • Điện áp: 9-12VDC/300mA; Tốc độ 300-115.2Kbps.
  • Nhà sản xuất  : Hundure - Đài Loan.
  • Chức năng chuyển đổi tín hiệu USB<-> RS485.
  • Khoảng cách tối đa 1200m.
  • Điện áp: 9-12VDC/300mA; Tốc độ 300-115.2Kbps.
  • Nhà sản xuất : Hundure - Đài Loan.