KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Chuông cửa màn hình WS-150P

  • Chuông cửa cho chung cư.
  • 1/3'' CCD, trắng đen.
  • Nhà sản xuất : Finetel - Hàn Quốc.
  • Camera dùng cho chung cư.
  • 1/3" CCD trắng đen, 380 TV Lines.
  • Độ nhạy sáng 0 Lux, nhìn 92˚.
  • Nguồn DC 15v (cấp từ màn hình).
  • Kích thước 120 x 192 x 52mm.
  • Nhà sản xuất : Finetel - Hàn Quốc.