KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Chuông cửa màn hình WS-150M

  • Chuông cửa cho chung cư.
  • CRT phẳng 4", 15V-DC.
  • Nhà sản xuất : Finetel - Hàn Quốc.
  • Chuông cửa màn hình trắng đen.
  • Màn hình CRT phẳng 4", có thể mở rộng 61 màn hình dùng chung 1 camera trong chung cư.
  • Nguồn DC 15v.
  • Công suất 13w.
  • Kích thước 190 x 230 x 52mm.
  • Nhà sản xuất : Finetel - Hàn Quốc.