KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Bản điều khiển WS-150C

  • Panel điều khiển .
  • Dùng cho chung cư.
  • Nhà sản xuất : Finetel - Hàn Quốc.
  • WS-150C dùng cho chung cư.
  • Panel điều khiển 6 nút bấm.
  • Một camera có thể kết nối 61 căn hộ thông qua 10 bộ WS-150P.
  • Nhà sản xuất : Finetel - Hàn Quốc.