KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Trung tâm báo động báo cháy 6-16 vùng - PC1616

 • Có khả năng mở rộng lên 16 vùng có dây.
 • Khả năng mở rộng 32 vùng không dây.
 • Kết nối 8 bàn phím quản lý, giám sát.
 • Ghi nhớ 500 sự kiện, báo qua điện thoại.
 • Nhà sản xuất: DSC – Canada.
 • Có khả năng mở rộng lên 16 vùng có dây.
 • Khả năng mở rộng 32 vùng không dây.
 • Kết nối 8 bàn phím quản lý, giám sát.
 • Ghi nhớ 500 sự kiện, báo qua điện thoại.
 • Cấp quyền được 48 mật mã sử dụng.
 • 2 Partitions.
 • Giám sát đường line điện thoại.
 • Giám sát còi báo động.
 • Kết nối trực tiếp với máy vi tính để Down/Up dữ liệu.
 • Kiểm tra âm thanh báo động.
 • Nhà sản xuất: DSC - Canada.