KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Trung tâm báo động không dây - PC9155

 • Khả năng mở rộng 32 vùng không dây.
 • Cho phép 16 mật mã sử dụng.
 • Kết nối còi báo động 85 DB.
 • Kết nối được 4 bàn phím quản lý,giám sát.
 • Nhà sản xuất: DSC – Canada.
 • Hỗ trợ 32 vùng không dây.
 • Cho phép 16 mật mã sử dụng.
 • Cài đặt thiết bị không dây mới nhanh chóng.
 • Giao tiếp qua GSM/GPRS và IP.
 • Kết nối còi báo động 85 DB.
 • Chức năng giảm thiểu báo động giả.
 • Kết nối được 4 bàn phím quản lý,giám sát.
 • Kết nối được 4 còi trong nhà & ngoài trời.
 • Nguồn dự phòng 24 giờ.
 • Nhà sản xuất: DSC - Canada.