KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Thiết bị nhận tín hiệu không dây - RF5132-433

  • Hỗ trợ 32 vùng không dây.
  • 16 mã không dây.
  • Quản lý toàn bộ thiết bị không dây.
  • Tương thích trung tâm PowerSeries.
  • Nhà sản xuất: DSC – Canada.
  • Hỗ trợ 32 vùng không dây.
  • 16 mã không dây.
  • Có thể quản lý toàn bộ thiết bị không dây.
  • Tương thích với tất cả ttrung tâm PowerSerie.
  • Nhà sản xuất: DSC - Canada.