KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Đầu dò vỡ kính GS20A

  • Đầu dò vỡ kính dựa vào phương pháp thay đổi phát hiện điện trở.
  • Ứng dụng cho tất cả các loại kính.
  • Tự do điều chỉnh độ nhạy. 
  • Dễ dàng lắp đặt.
  • Nhà sản suất : KMT - Hàn Quốc.
  • Đầu dò vỡ kính dựa vào phương pháp thay đổi phát hiện điện trở.
  • Ứng dụng cho tất cả các loại kính.
  • Điều chỉnh độ nhạy tùy thuộc vào điều kiện cài đặt. 
  • Dễ dàng lắp đặt.
  • Nhà sản suất : KMT - Hàn Quốc.