KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Còi báo động TS-222

  • Dùng trong nhà & ngoài trời.
  • Âm lượng 110dB, điện áp 12V.
  • Nhà sản xuất : China.
  • Còi báo động, dùng trong nhà & ngoài trời.
  • Âm lượng 110dB, điện áp 12V.
  • Nhà sản xuất : China.