KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Điều khiển từ xa không dây WT4989

 • Hiển thị danh mục ký tự.
 • Hiển thị nút trạng thái.
 • Chức năng khoá phím.
 • Chống vô nước.
 • Tuổi thọ pin: 3 năm.
 • Nhà sản xuất : DSC-Canada.
 • Hiển thị danh mục ký tự.
 • Có thể cài đặt 6 chức năng.
 • Hiển thị nút trạng thái.
 • Chức năng khoá phím.
 • Chống vô nước.
 • Tuổi thọ pin: 3 năm.
 • Nhà sản xuất : DSC-Canada.