KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Đầu dò hồng ngoại PA-0112

 • Đầu dò hồng ngoại gắn trần, có thể điều chỉnh góc quay 3600.
 • Góc quét 84,phạm vi 10m.
 • Có thể lựa chọn thường đóng/ thường mở.
 • Điện áp DC 8 ~ 18V (Phân cực).
 • Nhà sản suất : KMT - Hàn Quốc.
 • Đầu dò hồng ngoại gắn trần, có thể điều chỉnh góc quay 3600.
 • Tự động điều chỉnh độ nhạy dựa trên nhiệt độ xung quanh.
 • Góc quét 84,phạm vi 10m.
 • Có thể lựa chọn thường đóng/ thường mở.
 • Điện áp DC 8 ~ 18V (Phân cực).
 • Nhà sản suất : KMT - Hàn Quốc.