KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Đầu dò hồng ngoại EC301DP

 • Công nghệ quang học.
 • Bù nhiệt độ kỹ thuật số.
 • Bán kính bảo vệ 15 mét.
 • Có thể gắn tường, gắn trần.
 • Không báo con vật dưới 27 kg.
 • Nhà sản xuất : DSC-Canada.
 • Công nghệ quang học.
 • Bù nhiệt độ kỹ thuật số.
 • Bán kính bảo vệ 15 mét.
 • Có thể gắn tường, gắn trần.
 • Không báo con vật dưới 27 kg.
 • Nhà sản xuất : DSC-Canada.