KINH DOANH

  supportlivechat  

028-62.814.814

KINH DOANH

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

DỰ ÁN

support  livechat  

028-62.814.814

Đầu dò hồng ngoại EC301

  • Công nghệ quang học.
  • Bù nhiệt độ kỹ thuật số.
  • Bán kính bảo vệ 15 mét.
  • Có thể gắn tường, gắn trần.
  • Nhà sản xuất : DSC-Canada.
  • Công nghệ quang học.
  • Bù nhiệt độ kỹ thuật số.
  • Bán kính bảo vệ 15 mét.
  • Có thể gắn tường, gắn trần.
  • Nhà sản xuất : DSC-Canada.